Ansatte
BRANNVERNUKE
  ( 24/09/2015 )
  I uke 38 var det brannvernuke, og vi har hatt stort fokus på brannsikkerhet sammen med barna.

  Vi startet med å presentere Eldar og Vanja, 2 hånddukker som vi har fått fra brannvettskolen. Det er en pakke med disse dukkene, oppgaver for barna og enkel rollespill for å legge fram det med brannsikkerhet på en måte som er gøy for barna. Dette gir rom for mange gode samtaler, mange spørsmål, barna får undre seg og også kjenne litt på det med frykt opp i mot en eventuell brann. VI fikk også komme på besøk på brannstasjonen, hvor vi lærte om røykvarslere, brannslokkeutstyr og vi fikk til og med prøve brannslangen deres.

  Senere i uka hadde vi brannøvelse, og de største barna fikk være med på en brannvernrunde i barnehagen, hvor vi sjekket at barnehagen hadde godt nok utstyr i tilfelle brann. 

   

   

   

    "Du må ringe 110

   

   

  Alle barna på storbarn fikk diplomer etter å ha gått gjennom en uke med brannvernopplegg med Eldar og Vanja :) Noen av barna var ikke i barnehagen denne dagen, men fikk diplom senere.