• 21/02/2019

  ·         Vi er ”Det lille alternativet”

  ·         «Det er meg det kommer an på» Voksenrollen

  ·         Vi har en liten og stabil personalgruppe, noe som skaper trygge rammer når alle kjenner alle.

  ·         Vi har et nært samarbeid med barnas hjem.

  ·         Vi har kompetente voksne som har leik i fokus. Vi ser på leik som grunnsteinen for en god barndom.                                   

  ·         Vi har romslige og hjemmekoselige lokaler som innbyr til omsorg.

  ·         Sang og musikk benyttes aktivt og bevisst.

  ·         Gjennom friluftsliv ønsker vi å gi barna et positivt forhold til egen kropp og glede av å ferdes ute i naturen.

  ·         Vi har stort fokus på godt og riktig kosthold. Maten lages fra grunnen av og tilberedes sammen med barna, noe som skaper glede og forventning til måltidene.


  I Marihøna barnehage møter barna og deres foreldre voksne som er emosjonelt tilgjengelige. Vi er ute etter å skape gode relasjoner, og å være voksne som støtter barnas følelser. Alle barn og voksne skal møte gode ansikter når de er i barnehagen.

  Marihøna er en liten barnehage, med en liten og stabil personalgruppe. Barn og voksne kjenner hverandre godt, noe som skaper trygghet i hverdagen. Alle i personalgruppa har relevant utdanning, og vi legger til rette for at alle kan ta kurs og videreutdanning for hele tiden å kunne kalle oss en lærende organisasjon.

  Barnehagens lokaler innbyr til nærhet og omsorg, og vi bruker begrepet rom i rommet når vi innreder, både inne og ute. Vi skaper små, koselige kroker som innbyr til den gode leken. De voksne er aktive og tilstede i leken, og vi har ofte lekeprosjekter hvor vi har fokus på lekekompetanse.

  Sang og musikk brukes mye, både etter oppsatte planer og spontant. Vi har et eget kor som har øvelse hver fredag. Vi bruker musikk til å hjelpe barn med vanskelige følelser, eller å forsterke gode følelser og i overgangssituasjoner.

  Gjennom friluftsliv og fokus på godt og riktig kosthold lærer vi barna å få et positivt syn på egen kropp. Vi bruker skogen og nærmiljøet aktivt og bruker kropp og motorikk gjennom lek og utforsking. Vi lager all mat fra bunnen av, og barna er med på å lage maten. Vi bruker i stor grad økologiske og kortreiste råvarer.

  I barnehagen bruker vi Trygghetssirkelen som et verktøy for å forstå barna bedre. Dette er en tilknytningsmodell som lærer oss å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Dette omhandler barns sosiale og emosjonelle utvikling, stressregulering, psykologisk immunforsvar og psykisk og fysisk helse. Målet med denne modellen er å skape et godt grunnlag for trygg tilknytning.

  Det vi legger inn av trøst, omsorg, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med. Hvert øyeblikk er en byggekloss. Barna skal få støtte i å mestre livet i trygge og utfordrende omgivelser.

  Bærekraftig utvikling er et fundament i vår hverdag. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. De voksne er gode rollemodeller.