• Søknad om plass i barnehagen

    08/12/2008

    Hvis du ønsker å søke plass i Marihøna musikk- og friluftsbarnehage gjør du det enklest ved å gå inn på Ørland kommunes hjemmeside. Under arkfanen "Kommunale tjenester i Ørland" velger man "Skjema på nett". Da kommer det opp ei lang liste over ulike skjema, og her velges "Barnehagesøknad".

    Hvis du synes dette er vanskelig, eller ikke har tilgang til Internet når søknaden skal fylles ut, kan du ta kontakt direkte med barnehagen på tlf 72525262.

    Det har vist seg at det kan ta lang tid fra at kommunen mottar søknaden fra dere, til vi i barnehagen får den. Hvis dere søker om barnehageplass utenom hovedopptaket anbefaler vi derfor at dere i tillegg til å søke tar en telefon til oss i Marihøna, slik at vi får beskjed om at dere har søkt. Dere vil da raskere få respons på søknaden fra oss.